دیدار کارآفرینان برتر (مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ایثارگران زرین شهر) با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای (بهمن ماه ۱۴۰۲)

دیدار نایب رییس هیئت مدیره شرکت ایثارگران زرین شهر و ارایه طرح شیفت محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی